โครงการสื่อการสอนภาษามาลายูถิ่น

รูปภาพของ narananami

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบอีเลิร์นนิ่งเพื่อโครงการสื่อการสอนภาษามลายู จัดทำขึ้นโดยหน่วยปฎิบัติการวิจับ พัฒนาสื่อดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบอีเลิร์นนิ่งให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ภาษามลายูผ่านสื่อการสอนที่มีคุณภาพ

 

ขอเชิญผู้สนใจ  ระบบอีเลิร์นนิ่งเพื่อโครงการสื่อการสอนภาษามลายู มาร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบให้ดียิ่งขึ้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งเพื่อโครงการสื่อการสอนภาษามลายู

 

รูปภาพของ manujate

อยากเรียนภาษามลายูถิ่นมากๆเลยครับ อยู่ปัตตานี

ระบบวิดีโอทั้งหมดยังใช้ได้อยู่ไหมครับ
Syndicate content Syndicate content