ออฟฟิศทะเล

การ build OfficeTLE บนวินโดวส์

การ build OfficeTLE บนวินโดวส์

ความต้องการทางซอฟต์แวร์

 • WindowsNT Version 4 Service pack 3 หรือ สูงกว่า
 • Microsoft Visual C++ Version 6 Service pack3
 • JDK 1.3.1
 • Perl 5
 • Cygwin เวอร์ชั่น b20
 • Bison 1.28
 • Microsoft Assembly compiler
 • Microsoft Platform SDK
 • zip.exe,unzip.exe
 • gpc tool
 • 4NT 2.5 หรือ สูงกว่า ดาวน์โหลดที่ ftp://jpsoft.com/4nt/
 • สร้างไฟล์ 4nt.ini ไว้ในไดเรกทอรี่ของ 4NT โดยมีเนื้อหาดังนี้
 [4NT]
CommandSep = ^
EscapeChar = Ctrl-X
ParameterChar = &
LocalAliases = Yes
 • OpenOffice 1.0 Source Code
 • OpenOffice 1.0 Build tree (Windows version)
 • OfficeTLE Patch
 • OfficeTLE Binary
 • Libinthai

ความต้องการทางฮาร์ดแวร์

 • Intell Pentium II PC
 • 128 MB RAM recommended
 • 2 GB free disk space

ขั้นตอนการ build

 • Extract Source Code และ Build Tree
 • ก็อปปี้ Bison file
 • ก็อปปีไฟล์ SqlUcode.h และ adoctint.h ที่ได้จากการติดตั้ง Microsoft Platforms SDK (จำเป็นเฉพาะไฟล์เฮดเดอร์นี้เท่านั้น) ไปยังไดเรกทอรี่ $SRC_ROOT/external/download
 • ก็อปปี้ไฟล์ gpc.c,gpc.h ที่ได้จาก gpc (general polygon clipper library release 2.31) ไปไว้ที่ $SRC_ROOT/external/gpc
 • อัพเกรดไฟล์ tg_ext.mk
 • ทำการเซ็ต PATH ของระบบให้ถูกต้อง ให้คำสั่งต่าง ๆ ที่ติดตั้งเข้าไปใหม่อยู่ใน PATH ของระบบ
 • ใส่ Libinthai
 • ทำการ patch
 • ทำการ แทนที่ไฟล์รูปภาพ และ ไบนารีไฟล์ต่าง ๆ
 • ทำการสร้าง Environment สำหรับการ build เรียกจาก 4NT
 • ทำการเรียกไฟล์ winenv.bat
 • Build Module ที่ต้องการ
 • สร้างตัวติดตั้ง

ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.openoffice.org/dev_docs/source/build_windows.html

การ build ออฟฟิศทะเลบนลินุกซ์

์การ build ออฟฟิศทะเลบนลินุกซ์

เรื่อง source code ได้ที่ http://www.openoffice.org/dev_docs/source/1.0.0/source.html และ การ build ที่http://www.openoffice.org/dev_docs/source/build_linux.html แล้วดาวน์โหลด (source, linux solver, gpc) และเตรียม tools (gcc, jdk) ที่จำเป็นให้พร้อม

ดาวน์โหลด OfficeTLE patch และ binary files

จาก OfficeTLE website http://www.opentle.org/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=2

แตก source code

 mkdir ~/src
cd ~/src
tar -xjvf ~/dl/OOo_1.0.0_source.tar.bz2
...

configure

 cd ~/src/oo_1.0_src/config_office
./configure &#8211;with-gcc-home=<เอา gcc install ไว้ที่ไหน> --with-jdk-home=<เอา jdk install ไว้ที่ไหน> --enable-gcc3
...

สร้าง build tools

 cd ~/src/oo_1.0_src
tcsh
source LinuxIntelEnv.Set
./bootstrap
...
exit

apply patch ของ OfficeTLE

 cd /tmp
tar -xzvf ~/dl/ootle_b2_patch.tar.gz
cd ~/src/oo_1.0_src
cat /tmp/diff/* | patch -p0

ลง binary files ของ OfficeTLE และ Linux solver tree ของ OpenOffice.org 1.0

กำหนดระยะห่างระหว่างเส้นคอลัมน์์กับตัวอักษรในเซล

กำหนดระยะห่างระหว่างเส้นคอลัมน์์กับตัวอักษรในเซล

 เมื่อใช้เอ็กเซล คุณเคยเจอปัญหาพิมพ์ข้อความแล้วรู้สึกว่าชิดกับเส้นเกินไปหรือไม่?

ในเอ็กเซล แก้ด้วยการเคาะสเปกบาร์ 1 ครั้งแล้วพิมพ์ หรือกำหนดรูปแบบเซลเป็นแบบบัญชี

 ในเซล คุณสามารถกำหนดระยะห่างระหว่างเส้นคอลัมน์กับตัวอักษรได้เช่นกันที่

Format calls/Alignment ช่อง Indent กำหนด ระยะห่างตามต้องการ

การปรับตั้งค่าการใช้งาน การเติมคำอัตโนมัติ (Word Completion) ใน Writer

การปรับตั้งค่าการใช้งาน การเติมคำอัตโนมัติ (Word Completion) ใน Writer

 • ไปที่เมนู Toolbars->AutoCorrect/AutoFormat
 • เลือกแท็บ Word Completion ปรับแต่งค่าต่างๆ ดังนี้
 • Eanble word completion -> ใช้การเติมคำอัตโนมัติ
 • Collect words -> ตรวจสะกดคำ
 • Accept with -> เลือกคีย์เพื่อใช้ในการยอมรับ


การยกเลิกการใส่ลิงค์ให้อัตโนมัติเมื่อพิมพ์ข้อความเป็น URL

การยกเลิกการใส่ลิงค์ให้อัตโนมัติเมื่อพิมพ์ข้อความเป็น URL

 • ไปที่เมนู Toolbars->AutoCorrect/AutoFormat
 • เลือกแท็บ Options
 • ยกเลิกการใช้งาน URL Recognition
 สำหรับข้อมูลเดิมที่ถูกใส้ลิงค์ไปแล้ว หากไม่ต้องการให้ทำดังนี้
 • ให้เมาท์เคอร์เซอร์อยู่ที่อักษรสุดท้ายของข้อความที่เป็นลิงค์
 • เคาะสเปคบาร์ 1 ครั้ง
 • ใช้เมาท์คลิกปุ่ม Undo 1 ครั้ง จากนั้นพิมพ์ข้อความอื่นๆ ที่ต้องการได้ทันที

การพิมพ์แถว (Rows) ซ้ำเมื่อขึ้นหน้าใหม่ใน Calc

การพิมพ์แถว (Rows) ซ้ำเมื่อขึ้นหน้าใหม่ใน Calc

 • เลือกข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมด
 • เลือกเมนู Format->Print Ranges->Edit
 • เลือกแถวที่ต้องการทำซ้ำ (Rows to repeat) แล้วกดตกลง
 • ดูตัวอย่างเอกสาร (Preview) ก่อนพิมพ์เพื่อดูความถูกต้อง
Syndicate content Syndicate content