ลินุกซ์ซิส

การเดินทางของ SIS6.5

LinuxSIS6.5
ฐานการพัฒนา debain 5(lenny)

ขอบคุณที่สละเวลาอ่านครับผม

== LinuxSIS6.5 final (2554/04/27) -> 6.5.1 (2554/06/09)==

** Fixed Bugs and Fixed**

High - proxy ไม่รับจาก 0.0.0.0 อีกครั้ง คราวนี้อยู่ใน webadmin ซึ่งตอนแรกหาไม่เจอ

High - forward log ไม่ได้เนื่องจากเปลี่ยนมาใช้ rsyslog แทน, ปัญหา squid แล้ว log ไม่ทำงาน

High - แก้ไขปัญหาที่เวลาที่ proxy ไม่ forward port ทำให้ sarg รายงานเป็น local ทั้งหมด

(http://www.opentle.org/th/node/10902)

== LinuxSIS6.5 RC2 (2553) ==

** Fixed Bugs and Fixed**  

- http://wiki.opentle.org/SIS-Upgrade-Bugfix

- locale เปลี่ยนเป็น en

- แก้ปัญหา dansguardian block web and download

- postgresql ไม่ทำงาน ผิดที่ character code

- postfix not install

- dovecot config ผิดพลาด

- เพิ่ม help software register

- fixed add user. ไม่มีการ autocomplete

- แก้สีติดตั้งเป็นสีเขียว,installer = default graphic

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดของ ntop ใน sis 6.0.1

เนื่องจากบริการ ntop ในลินุกซ์ซิส 6.0.1 มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเกี่ยวกับ plugins ของ mysql จะทำให้ระบบมี warning ลักษณะนี้ 

mysql plugin : could not execute statement 
Error 1062(23000): Duplcate entry 2009-01-29-11:50:51 -xxx.xxx.xxx.xxx for key 1

สามารถแก้ไขได้ดังนี้

1. ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://ftp.opentle.org/people/hin/sis6/ntop_sis6_fix.sql

2. สั่ง run คำสั่งตามนี้

# mysql -u admin -p ntop < ntop_sis6_fix.sql

3. ใส่รหัสผ่านของ admin

4. ทำงานตามปกติ 

 

เพิ่มเติมครับ

bug fix - upgrade ต่างๆ ของ sis เชิญที่นี่ได้เลยครับ

http://wiki.opentle.org/SIS-Upgrade-Bugfix

Backup/Restore สำหรับลินุกซซิส 6

หลังจากมีคนถามเรื่อง Backup / Restore สำหรับซิส 6 มาหลายครั้ง ตอนนี้ทางทีมงานได้ทำ package ให้ดาวน์โหลดไปติดตั้ง และทดลองให้ใช้งานได้แล้ว โดยดาวน์โหลดได้ที่

ftp://ftp.opentle.org/people/hin/sis6/sis-backup_0.2-1_all.deb

หลงจากนั้น ให้ติดตั้งโดยใช้คำสั่ง

# dpkg -i sis-backup_0.2-1_all.deb

ทดลองใช้งาน โดยเรียกคำสั่ง sis-backup และ sis-restore

ปล. ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไฟล์ iso นะครับ

 

โครงการความร่วมมือกับโครงการโรงเรียนในฝัน

ความร่วมมือกับโครงการโรงเรียนในฝัน


ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ผลักดันให้มีการนำโปรแกรมโอเพ่นซอร์สใช้งานในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ


1.โปรแกรมจัดการเครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่าย ได้แก่ LinuxSIS 5.0
2.โปรแกรมจัดการสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โปรแกรม Moodle


ซึ่งทั้งสองโปรแกรมนี้ ได้ติดตั้งไปกับเครื่องแม่ข่ายของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกเครื่อง

ในปี 2548 เป็นช่วงเริ่มต้นของโครงการ ศูนย์ฯ โดยโครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้ร่วมมือกับโครงการโรงเรียนในฝัน เพื่อผลักดันให้มีการกำหนด Spec ต่างๆ ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนในโครงการ และช่วยกำหนด Spec สำหรับเครื่องแม่ข่ายในโครงการ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ โดยโครงการโอเพ่นซอร์สได้มีส่วนร่วม เพื่อจัดทำโปรแกรมต้นแบบ สำหรับจัดการเครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่าย และโปรแกรมจัดการสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้ร่วมกับโครงการโรงเรียนในฝัน จัดตั้งเครื่องแม่ข่ายหลักของโครงการ (www.labschool.net) เพื่อเป็นที่รวมรวมข้อมูลต่างๆ ของโครงการ และเป็นระบบทดสอบหลักของโปรแกรมจัดการสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยฝากไว้ที่เครื่องแม่ข่ายของโครงการรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ในปี 2549 ศูนย์ฯ ยังคงให้ความร่วมมือต่อเนื่องกับโครงการโรงเรียนในฝัน โดยในส่วนของโปรแกรมจัดการสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น ได้มีการย้ายเครื่องแม่ข่ายออกจากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทางด้านโปรแกรมจัดการเครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่าย ศุนย์ฯได้พัฒนาขึ้นใหม่สำหรับโครงการนี้ โดยยังคงชื่อโปรแกรมเดิมที่เคยพัฒนาสำหรับเครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย คือ LinuxSIS (School Internet Server) และกำหนดให้เป็นรุ่นที่ 5

สำหรับ LinuxSIS 5.0 นั้น ศูนย์ฯ ได้พัฒนาขึ้นจาก Fedora Core 4 และได้ออกรุ่นทดสอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 เพื่อให้ทันกับโครงการโรงเรียนในฝันฯ นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ยังได้ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรม โดยได้ส่งพนักงานเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมทั้งสองรุ่น โดยรุ่นแรก เป็นการอบรมครูผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่ายทุกโรงเรียนทั่วประเทศ (แบ่งเป็น 4 ภาค – 4 รอบ) ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2549 และรุ่นที่สอง นอกจากศูนย์ฯ จะได้สนับสนุนวิทยากรแล้ว ศูนย์ฯ ยังได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอีกด้วย ในการอบรมครั้งนั้น เป็นการอบรมเพิ่มเติมในระดับลึกขึ้น สำหรับตัวแทนของแต่ละเขตการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างผู้เชียวชาญ สำหรับให้การสนับสนุนเชิงเทคนิคแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยอบรมทั่วประเทศ (แบ่งเป็น 4 ภาค – 4 รอบ) ในระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 20 กันยายน 2549 และหลังจากการอบรม ศุนย์ฯ โดยโครงการโอเพ่นซอร์ส ได้เปิดหน้าสนับสนุนไว้ใน WebSite ของโครงการ (http://www.opentle.org) อีกด้วย ซึ่งได้มีการสนับสนุนต่างๆ ผ่านระบบ Webboard และอื่นๆ (เช่น โทรศัพท์)

สำหรับปี 2550 นี้ ศูนย์ฯ ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อปรึกษาแนวทางความร่วมมือ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งได้ข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้

Thai Patch for Squirrel Mail

Patch นี้ เป็น Patch เพื่อให้หน้าตา (interface) และ help ของ SquirrelMail (WebMail) แสดงผลเป็นภาษาไทย และบังคับให้ส่ง Mail โดยมี Char Code เป็น TIS-620 (เหมาะกับ mail ทุกระบบในปัจจุบัน)
 1. download patch ภาษาไทย จาก ftp://ftp.opentle.org/people/somdej/sis5-sq.tar.gz หรือ http://ftp.opentle.org/people/somdej/sis5-sq.tar.gz (ตัวเดียวกันครับ)
 2. เอาไปใส่ในเครื่อง Server ที่ไหนก็ได้ครับ (อาจโดยใช้เครื่อง Client Download แล้วใช้ filezilla ใส่เข้าไปก็ได้ครับ .. อ้อ ต้องเป็น user ที่อยู่ในกลุ่ม webmaster เท่านั้นนะครับ
 3. ssh เข้าไปที่ LinuxSIS (อาจจะใช้ putty ถ้าใช้ Client เป็น Windows .. อ้อ คงต้องเป็น user คนเดิมครับ) แล้วแปลงกายเป็น root ด้วยคำสั่ง su - ใส่ root passwd เข้าไป)
 4. ไปที่ที่เราเอา file ที่ download ไปใส่ไว้ (ใช้คำสั่ง cd ตามด้วย path
 5. แตก file ที่ Download มา โดยใช้คำสั่ง "tar xvzfp sis5-sq.tar.gz"
 6. ติดตั้ง patch โดยเรียก "./install" โปรแกรมจะถามว่าจะติดตั้งหรือไม่ กด “y" ถ้าต้องการติดตั้ง
 7. เปิด WebMail ดู หน้าตา จะเป็นภาษาไทยแล้วครับ ลองกด help ดู ก็จะเป็นภาษาไทยเหมือนกันครับ
หมายเหตุ patch นี้แก้ไป 2 ส่วนคือ
 1. interface และ help ภาษาไทย
 2. กำหนดให้ mail ที่ส่งออกไปมี charset เป็น tis-620
 3. โปรแกรมจะ backup config file “i18n.php” เก็บไว้ก่อน patch ครับ


Somdej Last update 500314

Patch ใหม่ๆ ที่ยังไม่อยู่ในรายการ upgrade ของ LinuxSIS ครับ

หน้านี้ คืออะไร ....

หน้านี้ จะเป็นสื่อกลางที่จะแจ้งข่าวให้ผู้ใช้ LinuxSIS ทราบว่า มี Patch ใดๆ ที่ออกมาซึ่งท่านสามารถนำไป Patch เครื่องแม่ข่ายของท่านได้ Patch ที่อยู่ในหน้านี้ จะยังไม่อยู่ในรายการ Upgrade ปรกตินะครับ อาจจะด้วยเหตุผลบางประการ ดังนั้น ถ้ามี Package ใดๆ ที่ทางเรา Upgrade ให้ ซึ่งรวม Patch เหล่านี้ไว้แล้ว ผมจะเอาออกจากหน้านี้อีกทีครับ


 1. Patch SquirrelMail (WebMail) เพื่อให้หน้าตา (interface) และ help ของ SquirrelMail (WebMail) แสดงผลเป็นภาษาไทย และบังคับให้ส่ง Mail โดยมี Char Code เป็น TIS-620 ที่นี่เลยครับ


Somdej Last update 500226

Syndicate content Syndicate content