Announcement

ประกาศการอัพเกรดระบบ OpenTLE

เนื่องจากทางทีมงานกำลังดำเนินการอัพเกรดระบบชุดใหญ่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยได้ดำเนินการในเบื้องหลังมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งตอนนี้กำลังถึงขั้นตอนการอัพเกรด Drupal ซึ่งเป็น CMS หลักของเว็บ ดังนั้นในช่วงนี้หน้าเว็บหลักจะล็อกให้เป็นโหมดอ่านอย่างเดียวไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการอัพเกรด

ในระหว่างนี้อาจจะพบปัญหาบางหน้าเข้าไม่ได้บ้าง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

-- ทีมงานแอดมิน

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน NLC12

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (NECTEC)
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประลองฝีมือ วัดทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux)
ในเวที "การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย" โดยในปี พ.ศ. 2554 นี้
ได้จัดการแข่งขันขึ้นเป็น ครั้งที่ 12 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 29 กันยายน ศกนี้
สมัครได้ทางเว็บไซต์ของการแข่งขันเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
แข่งขันรอบแรกพร้อมกันทั่วประเทศ 12 ศูนย์สอบในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554

***************  แล้วพบกันในวันสอบรอบแรกนะครับ  ***************

http://nlc12.opentle.org/

Global Competition: Apps for Development

เนื่องมาจากนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารโลก ธนาคารจึงได้จัดประกวดแข่งขัน "Global Competition: Apps for Development" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักพัฒนาซอฟแวร์และผู้สนใจอื่นๆ ทั่วโลกได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนา software applications ซึ่งจะต้องนำข้อมูลจากฐานข้อมูลสถิติของธนาคารในเรื่อง เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) มาเผยแพร่ได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์ โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 10 มกราคม 2554 นี้

เชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร ADempiere - Open Source ERP by Red huan D.Oon : ADempiere Leader

เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (HSC) /
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU INOVA) /
และ ADempiere ASIA จะจัดอบรมหลักสูตรหลักสูตร ADempiere - Open Source ERP
ระหว่างวันที่ 20-21 ,25-28 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 อาคารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11
ระยะเวลาในการอบรม  6 วัน 42 ชั่วโมง อบรมระหว่างวันที่  20-21 ,
25-28 พฤศจิกายน 9.00 น. - 17.00 น.   โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 12,500 บาทต่อท่าน

ทั้งนี้หากเป็นบุคลากรจากภาคการศึกษาจะพิจารณาลดค่าลงทะเบียนเป็น
กรณีพิเศษ


โดยมีรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรตามไฟล์แนบ

ขออภัย

เนื่องด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคบางประการทำให้เนื้อหาและชื่อผู้ใช้บางส่วนที่ได้สมัครหรือโพสหลังเดือนมีนาคม 2553 เป็นต้นมาสูญหายทั้งหมดไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ ทางผู้ดูแลต้องกราบขออภัยในความผิดพลาดในครั้งนี้ หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงให้ความร่วมมือในการสร้างสรรเนื้อหาดีๆ กับเราต่อไป
OpenTLE.Org Team

ปิดระบบ

ประกาศ

OpenTLE.org จะทำการย้าย Server ไปยังเครื่องใหม่

ตั้งแต่ วันที่ 8 มี.ค. เวลา 18:00 น. -  12 มี.ค. เวลา 12:00 น.

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ทีมงาน OpenTLE.Org

Syndicate content Syndicate content