SIS 6.5 final

ลินุกซ์แม่ข่ายสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง รุ่น 6.5.1 พร้อมให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้งานแล้ว

- ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ช่วยทดสอบนะครับผมว่าตัวนี้แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้หมดแล้วครับ และเรื่องสำคัญมากที่ต้องแจ้งให้ทราบครับขอให้ท่านที่นำ ซิสรุ่น 6.5.1 final ไปใช้จริง ขอย้ำนะครับว่าใช้จริงช่วยลงทะเบียน (ใครที่ไม่ต้องการลงทะเบียนกด skip ข้ามได้ครับ) ให้ผมด้วยนะครับครั้งเดียวพอไม่ต้องลงซ้ำแล้วครับ (ใครที่เึคยลงไปแล้ว สำหรับรุ่น rc ขอให้ลงใหม่ด้วยนะครับ เพื่อประโยชน์ทางด้านการขอทำซิสต่อๆ ไปครับ) แล้วก็ขอเป็นภาษาไทยดีกว่านะครับเพราะว่างานนี้คนไทยทำให้คนไทยครับ ^-^ 

Category: SIS 6
Version: 6.5.1
Home Page: http://wiki.opentle.org/โครงการลินุกซ์ซิส
Size: 492,050,432 bytes
CheckSum: d4a1709960cb7b6f1461a1ddaf89d45f
Downloaded: 16433

HTTP.opentle   Download
FTP.opentle   Download

Global Competition: Apps for Development

เนื่องมาจากนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารโลก ธนาคารจึงได้จัดประกวดแข่งขัน "Global Competition: Apps for Development" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักพัฒนาซอฟแวร์และผู้สนใจอื่นๆ ทั่วโลกได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนา software applications ซึ่งจะต้องนำข้อมูลจากฐานข้อมูลสถิติของธนาคารในเรื่อง เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) มาเผยแพร่ได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์ โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 10 มกราคม 2554 นี้

เชิญตอบแบบสอบถามการใช้งานซอฟต์แวร์

ขอเชิญทุกท่านสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถามสำรวจการใช้งานซอฟต์แวร์

เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของประเทศต่อไป

http://bit.ly/osssv2010

Codefest ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเขียนโปรแกรมมาราธอน (Codefest) ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2553 รายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://cs.payap.ac.th/codefest/

LinuxTLE 10.0 RC "Aownang"

ทีมพัฒนาลินุกซ์ทะเล ได้ออกลินุกซ์ทะเลรุ่นทดสอบ คือ รุ่น 10.0 RC
รุ่นทดสอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นที่ 9.0 พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นตัวแกนหลักที่รองรับไดรเวอร์ได้หลากหลายอุปกรณ์มากขึ้น ใช้ตัวติดตั้งที่เป็นโหมดกราฟิกส์  ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ๆ สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่ก็ยังคงมีซอฟต์แวร์เดิมจากลินุกซ์ทะเลรุ่นที่ 9.0 เช่น ArnThai, LEXiTRON เป็นต้น ลินุกซ์ทะเลรุ่นนี้มีฐานการพัฒนามาจาก อูบุนตูลินุกซ์ รุ่นที่ 10.04 ซึ่งใช้งานได้ง่าย เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นมิตรกับผู้ใช้

ทีมงานพร้อมรับข้อเสนอแนะ ติชม ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

The 10th Thailand Open Source Software Festival 2010

มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

The 10th Thailand Open Source Software Festival 2010

ปลดพันธนาการความคิดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร”

 

มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 นำเสนอแนวทางประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในองค์กร ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจซอฟต์แวร์ภายในประเทศไทย และการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการแสดงนิทรรศการ จากผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติให้ความสำคัญกับการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อเป็นซอฟต์แวร์ทางเลือกสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดว่า “ปลดพันธนาการความคิดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร” ในระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553 ห้องคอนเวนชันฮออล์ 1-6 อาคารปัญญาภิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยศูนย์ฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลสัมมนาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 30 กันยายน 2553 และนำเสนอข้อมูลสัมมนาสำหรับหน่วยงานภาคเอกชน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553

ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

http://ossfestival.in.th

Syndicate content Syndicate content