อยากทราบการใช้ function VLOOKUP แบบง่ายที่สุด

ไม่ออกนาม
รูปภาพของ ไม่ออกนาม
ผมเป็นคนหนึ่งที่อยากใช้ program Open office มากๆ เนื่องจากพยายามลดบทบาทของ microsoft ใน PC ของผมแต่ผมพบปัญหาในการใช้ Calc มาก เนื่องจากงานของผมต้องใช้ Excel มากโดยเฉพาะคำสั่ง vlookup ข้าม workbook แต่เมื่อมาใช้ Calc ผมทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลย แค่แม้กระทั่งการ vlookup ข้าม worksheet หรือใน worksheet เดียวกัยก็มีปัญหาแล้วครับ
ผมต้องใช้ mouse ในการลากพื้นที่ ไม่ทราบใครมีเทคนิคในการใช้ vlookup แบบใช้งานง่ายๆ ช่วยบอกที ถ้าเป็นเบบใช้ keyboard กำหนดพื้นที่ของข้อมูลได้ยิ่งดีครับ
ช่วยผมทีก่อนที่จะเปลี่ยนใจกลับไปใช้ MS Office แบบถาวร
Pichit J
ไม่ออกนาม
รูปภาพของ ไม่ออกนาม
อยากทราบการใช้ function VLOOKUP แบบง่ายที่สุด

รูปแบบการใช้งานสูตรนี้ก็เช่นเดียวกับการใช้ใน Excel
เพียงแต่ ใน Excel เราใช้เครื่องหมาย Comma (,) ในการแบ่ง พารามิเตอร์ แต่ใน Calc เราใช้เครื่องหมาย Semi-colon (;)
VLOOKUP(ข้อมูลที่ต้องการค้นหา ; range ; ลำดับที่ของคอลัมน์ที่ต้องการให้แสดงข้อมูล)
เช่น
=VLOOKUP(D1; A1:C10; 3)
ในที่นี้
A1:C10 เป็นข้อมูลของสินค้าทั้งหมด ซึ่งมีทั้งหมด 10 รายการ
A1:A10 เป็นชื่อสินค้า
B1:B10 เป็นข้อมูลราคาสินค้า
C1:C10 เป็นข้อมูลจำนวนคงเหลือ
D1 เป็น Cell ที่เก็บค่าข้อมูลที่เราต้องการค้นหา คือ เราต้องการกรอกข้อมูลที่เราต้องการค้นหา เช่น ชื่อสินค้า

ตามสูตรดังข้างบน เราจะได้ จำนวนคงเหลือของสินค้าที่มีชื่อตรงตามข้อมูลใน D1
ถ้าเราต้องการค้นหาราคาสินค้า พารามิเตอร์ตัวที่สามก็เปลี่ยนเป็น 2
ถ้าจะให้ง่ายกว่านี้ ก็ให้ตั้งชื่อ range A1:C10 เป็น สินค้า สูตรข้างบน จะเป็น =VLOOKUP(D1; สินค้า; 3) คราวนี้ถ้าจำนวนสินค้าของเรามีการเพิ่มหรือลดลง เราก็กำหนด range ใหม่ได้โดยไม่ต้องไปแก้สูตรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนจำนวนรายการสินค้า

ไม่ทราบว่าตอบตรงจุดหรือเปล่า

arttapong

ไม่ออกนาม
รูปภาพของ ไม่ออกนาม
อยากทราบการใช้ function VLOOKUP แบบง่ายที่สุด

ผมลองใช้ Vlookup ของ Openoffice ทั้ง 1.0.2 ใน Linux TLE 5.0 กับ 1.1.0 ใน Linux TLE 5.5 ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ
แต่อยากจะหาวิธีเปลี่ยนพื้นที่ตารางข้อมูลที่อยู่บนคนละ sheet แบบตั้งสูตร Vlookup ครั้งเดียว โดยการ Input Sheet เป็น
ตัวแปรใน cell ไม่ทราบมีวิธีทำอย่างไร ใครพอตอบได้บ้างครับ ล่าสุดที่ลองใช้ คือ ใช้ choose เป็นตัวช่วยในการเลือก
vlookup แต่ละ sheet แต่ วิธีนี้ไม่เหมาะกับการที่มี ตารางข้อมูลใน Sheet หลายๆ Sheet (ไม่สะดวก เพราะต้องใส่สูตรยาวเฟื้อยเลยครับ) แต่ก็ใช้พอกล้อมแกล้มไปได้

Lop
รูปภาพของ Lop
User offline. Last seen 12 years 17 weeks ago. ออกไปแล้ว
250
Joined: 10 มี.ค. 2003
Points: 387
อยากทราบการใช้ function VLOOKUP แบบง่ายที่สุด

ผมลองหาวิธี การใช้ function vlookup โดยการเปลี่ยนค่าเซลส์ที่ระบุชีตได้ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะ การกำหนด parameter ตรงจุดของ การระบุ range ต่างๆ มันถูก fix ให้ใช้ได้ เพียงแค่หนึ่งฟังค์ชั่นต่อหนึ่งชีต ไปหลอกสูตรด้วยวิธีใด
มันก็ไม่ได้ เลยต้องใช้ฟังค์ชั่น choose ช่วยแทน ซึ่งมันทำให้สูตรยาวมาก โดยลักษณะการใช้คือไปเช็ค case no ถ้าเป็น
1 ก็ไปเลือก range บนชีตลำดับที่ 1 , ถ้าเป็นลำดับ 2 ก็ไปเลือก range บนชีตลำดับที่ 2 , ...... ยังงี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งมันก็มีปัญหาว่า หากชื่อชีตจะตั้งให้สื่อความหมาย มันจะยาวมาก และหาก จำนวน sheet ที่เลือกใช้แต่ละครั้ง มันมี หลายๆชีต
ที่ลองใช้ 12 ชีต ก็ยาวเฟื้อยเลยครับ ใครพอจะมีเทคนิค ลดสูตรตรงนี้ได้บ้างครับ ตอนนี้ผมยังคิดไม่ออก แต่เห็นว่ามันมีประโยชน์ คือ 1 ลดจำนวนแฟ้มย่อยๆลงได้ และ 2 สะดวกในการใช้ ฟอร์มที่เป็น pattern เดียวกันในการ process ข้อมูล
ที่มีลักษณะการจัดรูปแบบเดียวกัน โดยลดจำนวนฟอร์ม หรือขนาดของข้อมูลในการจัดการได้ 3.สะดวกต่อการจดจำ
4.หรือ หากมีข้อมูลที่มีการแยกประเภทที่ไม่เกี่ยวพันกัน ก็สามารถไปทำเป็นไฟล์ย่อยๆ เพื่อลดขนาด spread sheet ให้อ่าน
หรือ process ได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องนำข้อมูลบางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานขณะนั้น ขึ้นมาจองบนหน่วยความจำ

[addsig]

Syndicate content