โปรแกรมวาดรูป (Draw)

โปรแกรมวาดรูป (Draw)

โปรแกรมวาดภาพที่ทำงานกับภาพได้ทั้งแบบ vector และ bitmap

การเรียกใช้งานโปรแกรม

เมนู => ออฟฟิศ => ออฟฟิศทะเล วาดรูป